KÖRNYEZETVÉDELMI KÁRMENTESÍTÉS

 

Környezetvédelmi beruházások és komplex kárelhárítási, mélyépítési földmunkák, hulladéklerakók építése, vízépítési, bontási, beton- és aszfalttörés fővállalkozói formában történő bonyolítása, kivitelezése.

Nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosításra történő átvételét az alábbi hulladékjegyzék főcsoportjai, alcsoportjai  és az egyes hulladéktípusoknak megfelelően:

17

Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

Beton

17 01 02

Téglák

17 01 03

Cserép és kerámiák

17 01 07

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 03

Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek

17 03 02

Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

17 04

Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 07

Fémkeverékek

17 05

Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 04

Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 05 08

Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

17 08

Gipsz-alapú építőanyagok

17 08 02

Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

17 09

Egyéb építkezési és bontási hulladékok

17 09 04

Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól


Transzformátor állomások, kármentők és medencék műszaki védelemmel történő ellátása.

Talajvíztisztító technológiai rendszerek gyártása, értékesítése és üzemeltetése.

Monitoring és termelőkutak telepítése, karbantartása.

Drainszivárgók telepítése, kivitelezése.

Kotrási munkálatok hagyományos és hidromechanizációs technológiával.

Nyílt- és zártszelvényű csatornák, olajfogó, homokfogó és derítő műtárgyak tisztítása, haváriák elhárítása.

Tartályok tisztítása, időszakos vizsgálata, megszüntetése, új tartály telepítése, teljes körű szakhatósági engedélyezéssel.

Geoelektromos szondázások.

 
Lőterek lőszermentesítése, régészeti ásatásokon föld átrostálása.