KÖRNYEZETVÉDELMI KÁRMENTESÍTÉS

Környezetvédelmi beruházások és komplex kárelhárítási, mélyépítési földmunkák, hulladéklerakók építése, vízépítési, bontási, beton- és aszfalttörés fővállalkozói formában történő bonyolítása, kivitelezése.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, építési-bontási hulladékok rakodása, átvétele hasznosítása.

Transzformátor állomások, kármentők és medencék műszaki védelemmel történő ellátása.

Talajvíztisztító technológiai rendszerek gyártása, értékesítése és üzemeltetése.

Monitoring és termelőkutak telepítése, karbantartása.

Drainszivárgók telepítése, kivitelezése.

Kotrási munkálatok hagyományos és hidromechanizációs technológiával.

Nyílt- és zártszelvényű csatornák, olajfogó, homokfogó és derítő műtárgyak tisztítása, haváriák elhárítása.

Tartályok tisztítása, időszakos vizsgálata, megszüntetése, új tartály telepítése, teljes körű szakhatósági engedélyezéssel.

Geoelektromos szondázások.

Lőterek lőszermentesítése, régészeti ásatásokon föld átrostálása.